IceCream

Apartments

ul. Chopina 1 / 2, 3
81-752 Sopot, Polska


Marek Zehner

WIRTUALNY SPACER


Regulamin pobytu Ice Cream Apartments

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z apartamentów Ice Cream Apartments, zwany dalej „Regulaminem”, okre?la zasady ?wiadczenia us?ug, odpowiedzialno?ci oraz przebywania na terenie obiektu i stanowi integraln? cz??? umowy najmu lokalu na pobyt wypoczynkowy, biznesowy lub turystyczny zawartej pomi?dzy Go?ciem a Ice Cream Apartments.

2.

3.

Okres pobytu

4.

5.

6.

Zasady rezerwacji

7.

8.


Rezerwacja na długie pobyty

18.

Apartament zastępczy i anulowanie rezerwacji

19.

20.

21.

Przyjazd Gościa

22.

Zakwaterowanie i przekazaniu kluczy

27.

Wymeldowanie i zdanie kluczy

34.

Zasady pobytu Gości w apartamencie

41.

Wyposażenie apartamentu

60.

Odpowiedzialność Gościa i Ice Cream Apartments

67.

Zwrot rzeczy pozostawionych

78.

Ochrona danych osobowych

80.

Własność intelektualna IceCream Apartments

82.

Postanowienia końcowe

84.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem rezerwacji lub pyta? dotycz?cych oferty prosimy o kontakt z Ice Cream Apartments:

email: s@icecreamapartments.pl

Ice Cream Apartments b?dzie Pa?stwu bardzo wdzi?czna za wspó?prac? w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma s?u?y? zapewnieniu spokoju i bezpiecze?stwa pobytu wszystkich naszych Go?ci.